Ulusal Toplantılar

EKONOMİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ - TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SONUÇ BİLDİRİSİ

9.4.2015 - Okunma: 6729
EKONOMİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ - TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SONUÇ

Marmara Grubu Vakfı - AB ve İnsan Hakları Platformu'nun sürdürülebilir kalkınmada "Ekonomi - Demokrasi İlişkisi - Toplumsal Eşitsizlik" toplantısı, "gelişmiş bir demokrasi ve ekonomi, hukukun üstünlüğü, hayat kalitesinin iyileştirilmesi, gelir eşitsizliği, cinsiyet ve toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi, ayrımcılıkla mücadele, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel eksenlerine mutlaka katılmalıdır" çağrısı ile sona erdi.

Toplantıda paylaşılan görüşlerden ve tartışmalardan sonra biz sivil toplum temsilcileri, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınmada yeni bin yıl hedeflerinin belirlenmesiyle ilgili müzakereler gerçekleştirilirken aşağıdaki sonuçların da dikkate alınmasını öneriyoruz.

· Toplumsal refahın artırılması, hayat kalitesinin iyileştirilmesi, eşitsizliklerin ve ayrımcılığın giderilmesi, iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü, denge ve denetleme sistemine dayalı güçlü bir demokrasi ve ekonomi, toplumların gündemine girmek zorundadır. Ve tüm bu unsurların, 2015 sonrası kalkınma gündeminin sosyal, ekonomik ve çevresel eksenlerine de eklenmesi kaçınılmazdır. Bu temelde kalkınma işbirliği yaklaşımının özünü insan odaklılık oluşturmalıdır. 

· Üye devletlerden, ulusal ve uluslararası düzeyde önceliklerin nasıl belirleneceği, hedeflerin nasıl uygulanacağı, verilerin ve hesap verebilirliğin nasıl izleneceği konularında bir açıklama yapmalarını bekliyoruz.

· Yeni bin yıl kalkınma hedeflerinin uygulamaları sürecinde, şeffaflık, daha güçlü bir inceleme ve hesap verebilirlik için ısrarlıyız.

· Ayrıca bölgesel ve uluslararası seviyede, gelişmelerin izlenebilmesi için ulusal ve yerel seviyede bağımsız değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması gerekliliğine inanıyoruz.

8 Nisan 2015 Çarşamba günü, İstanbul WOW Otel'de Marmara Grubu Vakfı - AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen sürdürülebilir kalkınma, 2015 sonrası kalkınma gündemi ile ilgili olarak yapılan "Ekonomi- Demokrasi İlişkisi-Toplumsal Eşitsizlik" yuvarlak masa toplantısına, Prof. Dr. Emre Alkin (Kemerburgaz Üniv. Rek. Yrd.), Prof. Dr. Nilüfer Narlı (Bahçeşehir Üniv. Sosyoloji Böl.Öğr. Üy.), Elizabeth Fillipouli (Global Thinkers - Londra Kurucu Bşk.), Numan Özcan (ILO Türkiye Ofisi Direktörü), Prof. Dr. Danica Purg (Slovenya), Prof. Dr. Guliazhati Tuerxun (Urumçi Hukuk Fakültesi, Çin Halk Cumhuriyeti) ve Han Feng (Çin Halk Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Akademisi) sunumlarıyla, Gönül Karahanoğlu (Ka-Der Gen.Bşk.), Halime Güner (Uçan Süpürge Der. Bşk.), Mustafa Paçal (Sendikacı), Av. Nazan Moroğlu (İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koor.), Av. Turan Hançerli (Türkiye Sakatlar Derneği Hukuk İşlerinden Sor. Bşk. Yrd.), Sanem Oktar Öğüt (Kagider YKÜ), Kenan Akın (Babıali Magazin), Gülçin Güloğlu (Ege San. ve İşadamları Der.), Zeynep Sanıgök (Oy ve Ötesi Genel Sek.) görüşleriyle, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz (Akademisyen), Lale Aytanç Nalbant (İşkadını), Ebru Sanver (İşkadını), Leyla Tavşanoğlu, (Gazeteci), Cenk Saltık (İşadamı), Ümran Kumcoğlu (Maliyeci), Nezihe Timur (Sosyolog), Sevinç Köklüçınar (Marmara Grubu Vakfı), Şen Okray (İşkadını), Maja Ivanova (Makedonya Cumhurbaşkanı Eşi), Zerrin Abaz (Makedonya İstanbul Başkonsolosu) ve Joelle Garriaud-Maylam (Fransa Senatosu Üy.) görüşleriyle katıldılar.