Ulusal Toplantılar


Kadın Zirvesi Başarıyla sonuçlandı

2 Aralık 2017 Cumartesi - Okunma : 46

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver'in de Organizasyon Komitesi'nde yer aldığı “Eşitlik Adalet ve Kadın Zirvesi”, 30 Kasım - 1 Aralık 2017 günleri İstanbul WOW Otel'de gerçekleştirildi. Kadınların eşitlik ve adalet mücadelesine odaklı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği toplantıda gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler, kadın mücadelesi yürüten 1500'e yakın katılımcı yer aldı. "Kadınlar vardır" şarkısı ile açılışı yapılan Zirve'de 8 panel ve 5 çalıştay yapıldı. Panellerde, toplumun yakından tanıdığı, moderatörlerle birlikte 27 konuşmacı yer aldı. Bilginin ve deneyimlerin paylaşıldığı, sorunların ve çözümlerin tartışıldığı "Eşiltik, Adalet ve Kadın Zirvesi"nin sonunda kamuoyu ile paylaşılan sonuç bildirisinde; eşitlik olmadan adalet olmayacağı, bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği sorununun bir demokrasi sorunu olduğu bir kere daha vurgulandı. Çalıştaylar sonunda aktif vatandaşlar olarak "kadınların yol haritası" belirlendi:

Eşitlik, Adalet ve Kadın Zirvesi Başlıyor

7 Kasım 2017 Salı - Okunma : 70

Müjgan Suver'in de Organizasyon Komitesi'nde yer aldığı “Eşitlik Adalet ve Kadın Zirvesi”, 7 Kasım 2017 Salı günü, The Marmara Otel'inde yapılan bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Kadınların eşitlik ve adalet mücadelesine odaklı sivil toplum kuruluşları, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak “Eşitlik Adalet ve Kadın Zirvesi”nde bir araya gelecek. Zirveye, gazeteciler, siyasetçiler, kadın mücadelesi yürütenler, akademisyenler konuşmacı olarak katılacaklar. Zirveye, “Türkiye ve dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizlikleri sorgulayan, demokrasi talep eden, insan hakları, hukuk ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında düşünen, politika ve söylem üreten, eşitlik mücadelesinde yer alan politikacılar, akademisyenler, medya temsilcileri, sivil toplum gönüllüleri ve profesyonelleri, birlikte değiştirmeyi ve dönüştürmeyi hayal eden herkes” katılabilecek. Zirvenin Organizasyon Komitesi'nde Müjgan Suver'in yanı sıra Bertil Emrah Oder, Çiğdem Aydın, Emel Armutçu, Fatma Köse, Fatmagül Berktay, Gülseren Onanç (Küratör), Hülya Gülbahar, Meral Tamer, Nuray Özbay, Sensiz Olmaz Takımı, Sevgi Uçan Çubukçu, Tijen Mergen, Yasemin Bektaş, Zeynep Alemdar bulunmaktadır.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun düzenlediği toplantıya Marmara Grubu Vakfı da katıldı

19 Eylül 2016 Pazartesi - Okunma : 364

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından düzenlenen "İzleme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanımında STK Kapasitesi'nin Geliştirilmesi" toplantısına katıldı. AB Projesi Çalıştayları kapsamında, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ve ilki 19 Eylül 2016 pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya, farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. İzleme ve Değerlendirme süreçlerinin, uluslararası ve AB normlarında değerlendirildiği toplantıda vaka çalışmaları da yapıldı.

Lider Kadınlar Demokrasi Denetçileri Derneği toplantısında buluştu

05 Mart 2016 Cumartesi - Okunma : 545

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, 5 Mart 2016 günü Demokrasi Denetçileri Derneği'nin, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kadın Hakları Savunuculuğunda Farklı Yöntem ve Yaklaşımlar" paneline katıldı. Demokrasi Denetçileri Derneği binasında gerçekleştirilen ve kadınların toplumumuzdaki yerini sorgulayan, hakları konusundaki farkındalığa ve bu hakların kullanımına yönelik sorunlara karşı mücadele veren sivil toplum temsilcilerinin konuk edildiği panelde Müjgan Suver, Türkiye'deki kadın hareketlerinin tarihsel evrimini, Marmara Grubu Vakfı'nı ve AB ve İnsan Hakları Platformu'nun bugüne değin, toplumda kadının sosyo kültürel, sosyo ekonomik yerinin güçlendirilmesine yönelik yapmış olduğu toplantılar hakkında bilgi verdi.

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, W20 Zirvesine katıldı.

19 Ekim 2015 Pazartesi - Okunma : 754

Müjgan Suver, bu yıl Türkiye'nin teklifi ile G20 programına giren W20'nin (Kadın - 20) İstanbul'da düzenlenen toplantısına katıldı. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, kadının güçlendirilmesini vurgulayan, ülke ve dünya gündemine değinen bir konuşma yaptı. İki gün devam eden W20 Zirvesi'nde, "Sosyal Güvenlik Yoluyla Yaşam-İş Dengesinin Sağlanması", "Eğitim, İstihdam ve Girişimcilik Yoluyla Kadının Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi", "Kadının Güçlendirilmesinin İzlenmesi", "Kamu ve Özel Sektörde Kadının Liderliği", "Kadının Finansman ve Üretim Araçlarıma Erişimi", "İşyerinde Ayrımcılığın Önlenmesi, Çalışan Haklarının Uygulanması ve Eşit Fırsatların Desteklenmesi", "Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme Konularında Kadının Liderliği" ve "Kadın KOBİ'lerinin desteklenmesi ve İnovasyon" konuları ele alındı.

EKONOMİ DEMOKRASİ İLİŞKİSİ - TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SONUÇ BİLDİRİSİ

09 Nisan 2015 Perşembe - Okunma : 2211

Marmara Grubu Vakfı - AB ve İnsan Hakları Platformu'nun sürdürülebilir kalkınmada "Ekonomi - Demokrasi İlişkisi - Toplumsal Eşitsizlik" toplantısı, "gelişmiş bir demokrasi ve ekonomi, hukukun üstünlüğü, hayat kalitesinin iyileştirilmesi, gelir eşitsizliği, cinsiyet ve toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi, ayrımcılıkla mücadele, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel eksenlerine mutlaka katılmalıdır" çağrısı ile sona erdi. ( Haberin devamı için lütfen haber başlığını tıklayınız)

KÜÇÜKKUYUDA DÜZENLENEN ZEYTİNCİLİK PANELİNİ MÜJGAN SUVER YÖNETTİ

28 Ocak 2015 Çarşamba - Okunma : 1588

Küçükkuyu 5. Zeytin Kurtuluş Günleri Kutsal Zeytin Ağacı'nın Meyvesi Zeytin'in "Dalından Ambalaja Serüveni" başlıklı panelini, Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver yönetti.

STKlar Yeni Anayasa için neler öneriyor

20 Aralık 2014 Cumartesi - Okunma : 1637

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver ve DDA ekibi, "Katılımcı ve kapsayıcı anayasa için sivil toplum önerilerini" oluşturmak üzere, 20 Aralık 2014 cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde tam gün süren "Sivil Toplumun Katılımcı Anayasa Yol Haritası Çalıştayları" toplantısını organize etti.(Haberin devamı için lütfen resmin üzerini tıklayınız)

AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, AB Bakanlığının Düzenlediği Toplantıda bir konuşma yaptı.

26 Kasım 2014 Çarşamba - Okunma : 1406

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın, Türkiye'nin Yeni AB İletişim Stratejisinin temel ilkelerini tanıttığı "Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi Sivil Toplumla Diyalog" toplantısında söz alan Müjgan Suver, toplantıyı düzenleyen AB Bakanlığı'na teşekkür ederken, Marmara Grubu Vakfı olarak Kars ve Kırklareli'ndeki birçok köyde AB desteği ile kadınların istihdamına katkıda bulunmak amacıyla projeler gerçekleştirdiklerini, ancak proje bitiminden sonra sürdürülebilirlik sağlanması için yereldeki aktörlerin ve mekanizmaların da projeleri sahiplenip takibini yapmaları gerektiğini belirtti. ( Haberin devamı için lütfen tıklayın)

Müjgan Suver AB Bakanlığındaydı.

06 Kasım 2014 Perşembe - Okunma : 1498

Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Denge ve Denetleme Ağı faaliyetleri çerçevesinde AB Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Koordinatörü Sinan Ayhan ile görüştü. AB Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Koordinatörü Sinan Ayhan ile gerçekleşen toplantıda, Avrupa Birliği Bakanlığı AB İletişim Stratejisi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.