Haberler

Dr. Akkan Suver'e Arnavutluk Devlet Nişanı verildi

9 Haziran 2017 Cuma - Okunma: 4295
Dr. Akkan Suver'e Arnavutluk Devlet Nişanı verildi

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'e, Balkanlar'da barışa ve istikrara hizmetleri için yaptığı çalışmalardan dolayı Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani tarafından "Özel Liyakat Madalyası" verildi.

Madalya merasimi sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Nishani, Dr. Akkan Suver'in mütevazi imkanlarla başında bulunduğu sivil toplum kuruluşuyla Balkanlar'da barış, istikrar ve bir arada yaşama düşüncesini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Dr. Akkan Suver ise konuşmasında; "Bu madalyayı şahsım adına değil, büyük Türk milletinin sivil toplum kuruluşlarına verilmiş bir madalya olarak kabul ediyorum" dedi.

Madalya merasiminde Türkiye Cumhuriyeti Tiran Maslahatgüzarı Müsteşar Sinan Cem Baş ile Marmara Grubu Vakfı heyetinden Müjgan Suver, Şamil Ayrım, Gülhan Ayrım, Dr. Fatih Saraçoğlu, Aslı Gezmiş, Cafer Okray, Şen Okray, Yalçın Sönmez, Nurdan Sönmez, İbrahim Aksoy ve Emel Aksoy hazır bulundular.

Törende ayrıca, Dr. Akkan Suver'in aynı zamanda Karadağ İstanbul Fahri Başkonsolosu olması münasebetiyle Karadağ'ın Tiran Büyükelçisi Dusan Mrdovic de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Bujar Nishani tarafından merasim öncesi kabul edilen Marmara Grubu Vakfı Heyeti kendilerine gösterilen yüksek ilgiye teşekkürlerini sundu. Ayrıca heyet Bujar Nishani’nin Marmara Grubu Vakfı’ndan alakasını esirgememesini istedi.

 

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani merasim öncesi Marmara Grubu Vakfı heyetini kabul etti.  

Aşağıda Dr. Akkan Suver’in ve Cumhurbaşkanı Bujar Nishani’nin Madalya Törenine ait konuşma metinlerini bulabilir siniz.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ekselansları SayınBujar Nishani'nin
Dr. Akkan Suver'i Taltif Törenindeki Konuşması
Tiran, 9 Haziran 2017

Değerli Dostum Dr. Suver,
Sayın Suver Hanımefendi,
Sayın Büyükelçi Mırdoviç,
Sayın Maslahatgüzar Sinan Cem Baş,
Değerli Dostum Aksoy,
Marmara Grubu Vakfı'nın değerli üyeleri,
Baylar ve Bayanlar,


Öncelikle, Arnavutluk ve Arnavutların büyük bir dostuna vakfettiğimiz bu özel törene iştirak etmek üzere, davetime icabet ettiğini için hepinize canı gönülden teşekkür etmek isterim.

Aslında "dost" nitelemesi, Arnavut ve Türk halkları arasındaki ilişkiyi tasvir etmek için yetersiz olup, aramızdaki ilişki, geleneksel ve dostanenin ötesinde, bir kardeşlik ilişkisidir.

Bugün burada toplanmamızın saiki, özel olmanın yanı sıra, ülke olarak Türkiye'ye ve Arnavutluk-Türk kardeşliğine ivme kazandıran ve münasebetlerimizi canlı tutan siyaset, bilim, sanat, kültür ve özel sektör alanlarından gelen şahsiyetlere, en derin minnet duygularımızı ifade etme arzusudur.

Değerli Katılımcılar,

Daha önce üstlendiğim devlet ve siyasi görevlerimde olduğu gibi, Arnavutluk Devlet Başkanı sıfatını taşıdığım bu yıllarda da Türkiye ve dost Türk halkı ile olan ilişkilerimize özel ve büyük bir önem verdim.

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı Mayıs 2015'te Tiran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde burada ağırlamak ve geçtiğimiz yılın aralık ayında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmaktan şeref duydum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey devlet yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, iki ülke ve halklar arasında mevcut olan geleneksel, dostane ve kardeşçe ilişkiler tereddütsüz olarak bir kez daha teyit edilmiştir. Bu ilişkiler, dostane ve stratejik esaslar üzerine tesis edilmiş vaziyettedir.

Arnavutlar için Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi olduğu gibi, Şemsettin Sami (Sami Fraşeri), Abdül ve Naim Fraşeri, Hasan Tahsin, Dibralı İliaz Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Avlonyalı İsmail Kemal Bey, Vaso Pasho ve Rauf Fico, Mehmet Konica gibi iki ülke ortak siyasi, bilim ve kültür şahsiyetlerinin de ülkesidir. Böylelikle iki halk arasındaki dostluk pekiştirilmiş, ilişkiler ayrılmaz olmuştur.

Komünizmin çökmesini müteakip dost ülke Türkiye, Arnavutluk'un sosyo-ekonomik gelişimine ciddi katkıda bulunmuş, Kosova Arnavutlarının özgürlük ve bağımsızlık çabalarına büyük destek vermiştir.

Kurumsal işbirliği de oldukça başarılı olmuştur. Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ve Polisi'ne verilen destekten ve Arnavutluk'un NATO üyeliğine kabulünden dolayı Türk makamları ve halkına içtenlikle minnettarız. Demokraside yaşadığımız son 27 yılda, binlerce Arnavutluk vatandaşı Türkiye'de eğitim almıştır.

Onlar iki halk arasında var olan dostluğun en iyi kanıtıdır.

Dost Türkiye, hayatlarının zor dönemlerinde bu ülkeye göç eden Arnavutlara kapılarını açmış, yeni bir hayat başlamaları için imkan sunmuştur.

Bugün Türkiye'de yaşayan Arnavutluklar, topluma tamamen entegre olmuş, ülkeleri için katkıda bulunan faydalı vatandaşlardır.
Günümüzde bu topluluk, iki ülke dostluğunun pekişmesinde sağlam bir köpür vazifesi görmektedir. Bu topluluk siyasette, kültürde, akademik alanda ve özel sektörde önde gelen şahsiyetler barındırmaktadır. Onlardan ikisini bugün aramızda görmekten mutluyuz. Onlar da Sayın İbrahim Aksoy, Sayın Cafer Okray'dır.

Bayanlar ve Baylar,

İki ay önce, Avrasya Ekonomik Zirvesi'nin kurucusu Dr. Suver'in davetlisi olarak bu Zirve'nin 20. Toplantısına katılmaktan memnuniyet duydum.

Benim için bu önemli Zirve'nin çalışmalarını izlemek bir ilk değildi ve inanıyorum ki son da olmayacak.

Bölgelerin, ülkelerin ve genel olarak insanlığın karşılaştığı sorunlar, tehditler ve gelişmelere dair tutum ve görüşlerin paylaşılmasında verdiği olağanüstü katkıdan ve sağladığı uluslararası itibardan dolayı bu Zirve'yi takdir ediyorum.

Keza aynı zamanda, Arnavutluk üst düzey yetkililerine, akademik çevrelerine ve özel sektör temsilcilerine bu 20 yıl içerisinde, en güzel milli değerleri sunmak, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe Arnavutluk'un katkılarını ön plana çıkarmak üzere tanınan imkandan dolayı da bu Zirve'yi takdir ediyorum.

Tabi ki Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 20 yıllık hayatı, bu yıllarda yaşanan uluslararası gelişmeler ile yakından ilintilidir. Ne ilginçtir ki bu girişim, Arnavutluk ve Arnavutların komünizmi takiben geçiş dönemi krizlerini aşma ve bu ülkenin demokratik gelişim yolunda Avrupa - Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabaları ile eş zamanda yapılmaktadır. Arnavutluk 90'lı yılların başında tüketici bir ülke ken bugün, bölge ve dünya istikrarına katkıda bulunan bir ülke konumundadır.

Dr. Suver'in dikkati ve vizyoner düşüncesi sayesinde, Arnavutluk ve Balkan Bölgesinin önemli şahsiyetleri de Avrasya Ekonomi Zirvesi gündemine dahil edilmiş, bu bölgenin kıtalararası ilişkilerinde oynadığı jeostratejik rolün önemi vurgulanmıştır.

Dr. Suver Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve Avrasya Ekonomik Zirvesi'nin kurucusu sıfatıyla, Arnavutluk - Türkiye ilişkilerinin pekişme ve ilerletilmesine ciddi katkı sağlamıştır.

Bu Zirvelere katılan Arnavut şahsiyetler, ülkedeki dinler arası hoşgörü, Arnavutluk'un bölgesel ve küresel güvenliğe katkısı gibi en güzel milli değerleri katılımcılara anlatma fırsatı bulmuştur.

Dr. Suver'in üstün zekası sayesinde bütün Balkan ülkelerinden farklı siyasi liderlerin bu Zirvelere katılımı sağlanmıştır. Bu da iletişimin güçlendirilmesine, bölgede hoşgörünün artırılmasını teminen görüşlerin paylaşılmasına ve işbirliği imkanlarının ele alınmasına vesile teşkil etmiştir.

Sayın Bayanlar ve Baylar,

Açıklanan nedenler ve daha da fazlasını göz önünde bulundurarak, gerek şahsi, gerek kurumsal minnet duygularımın ifadesinin tezahürü olarak, biz Arnavutların yabancı dost ve destekçilerini şereflendirmek için verdiği "Özel Sivil Liyakat" Devlet Nişanını Dr. Akkan Suver'e huzurlarınızda takdim etmek istiyorum.

Konuşmama son verirken, Dr. Akkan Suver ve siz değerli katılımcılara tekrar teşekkür eder, iş hayatımızda ve uluslararası itibarı haiz Marmara Grubu Vakfı kapsamında yürüttüğünüz çalışmalarda başarılar dilerim.
Teşekkürler ve başarılar.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Zat-ı Devletleri Bujar Nishani,

Arnavutluk Birinci Hanımefendisi Sayın Odeta Nishani, 

Karadağ Büyükelçisi Sayın Dusan Mrdoviç, 

Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Sayın Cem Sinan Baş, 

Hanımefendiler Beyefendiler

Arnavut halkının hür iradesiyle seçtiği, Cumhurbaşkanlığı görevinizi tamamlarken, bugün bana burada bu büyük şerefi bahşettiğiniz için önce şahsım ve ailem adına, sonra başkanlığını yaptığım Marmara Grubu Vakfı adına ve mensubu bulunduğum Türk milleti adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım,

Bana tevcih ettiğiniz bu büyük şereften duyduğum gururu, bundan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum. Hayatım boyunca bana gerek ülkemizde gerek Türkiye dışında çok çeşitli ödüller tevdi edilmiştir. Bunların her birinin 75 yıllık hayatımda ayrı bir önemi, ayrı da bir değeri ve anlamı bulunmaktadır. Ancak bugün burada tarafınızdan verilen madalyanın her zaman özel bir anlamı ve kıymeti olacaktır.

Bu madalyanın ve bu tevcihin ne anlama geldiğini biliyorum. Bunun bana yüklediği sorumluluğu omuzlarım, yüreğim ve zihnim taşıyacaktır.

Muhterem Cumhurbaşkanım,

Yüksek malumlarınız olduğu üzere Türkiye Arnavutluk ilişkileri halklarının aynı değer yargılarını paylaşmalarından dolayı sevinçleri ve üzüntüleri birbirine benzer.

Büyük Atatürk, Arnavutluk'a ilk Türk Büyükelçisi'ni gönderirken şu tavsiyede bulunur; "Arnavutluk halkını seviyoruz. Kardeş sayıyoruz. Onun devlet ve ulus olarak güçlenmesini ve ilerlemesini ciddi ve kesin biçimde istiyoruz. Bakanlar'da hak ettiği konumu bağımsız ve sağlam biçimde kazanmasını arzuluyoruz. Bu konu, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkilerin temelidir. "

Bu sözler Türk Devleti ve Türk milleti için canlı bir vasiyetnamedir.

Bağlarımızın köklerinin, tarihin derinliğinde bulunduğunu ve her şeyden önce, iki halkın müşterek değerlerini geliştirmek için iradesinden beslendiklerini tekrarlamamız, hiçbir kez fazladan sayılmamalıdır. Ülkelerimiz, halklarımızın birbirine yardım etmesi, birbirini savunması ve gerçek dostların yaptıkları gibi, birbirinin dertlerini paylaşması için açık mekanlar olmuşlardır.

Yüzyıllar içinde, İstiklal Marşı'mızı kaleme alan Büyük Şair Mehmet Akif ülkemin Arnavut kökenli bir aydınıdır. Ülkemin ilk büyük lugatını yazan Şemsettin Sami Frasheri gene Arnavut kökenli bir düşünürüdür. Ülkemin önemli spor kulüplerinden Galatasaray'ı kuran Ali Sami Yen de gene Arnavut kökenli bir spor adamıdır.

Devlette, siyasette, bürokraside, akademik ve çalışma hayatımızda yer alan Arnavut vatandaşlarımızın sayısını kimse bilemez ve tahmin edemez çünkü onlar Türk milletinin asli unsurlarıdır.

Hasılı Türkiye ve Arnavutluk, sürekli ve çok yararlı dostluğun ifadesi olmuşlardır.

Aziz Cumhurbaşkanım,

Şahsım ve Türk sivil toplumu adına, şerefli görevinizi başarıyla tamamlamakta olduğunuz bugünlerde, Zat-ı Devletleri'nize ve Aileniz efradına sağlık ve saadetler temenni ediyor, temsil ettiğiniz dost Arnavut milletine en samimi saygılarımı sunuyor, teşekkürlerimi arz ediyorum.

Ve diyorum ki, "Rrofte Vellazeria Turko - Shqiptare".

Madalya Töreni sonrası Marmara Grubu Vakfı heyeti Tirana'da bulunan Montenegro Büyükelçisini Makamında ziyaret etti.