Haberler

15. Avrasya Ekonomi Zirvesi

10 Nisan 2012 Salı - Okunma: 3953
15. Avrasya Ekonomi Zirvesi

 
İstanbul’da başlayan İzmir’de
nihayete eren 15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne
50 ülke, 13 Cumhurbaşkanı, 1 Başbakan, 1 Meclis Başkanı ve üçü Başbakan Yardımcısı 30 Bakan katıldı    
 
İstanbul’da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan Zirve’de enerji, ekoloji, ekonomi, kültürlerarası diyalog ve kadının geleceği oturumları gerçekleşti
İzmir’de ise, İzmir Ticaret Odası’nın öncülüğüyle Cumhurbaşkanları oturumu Swiss otel’de yapıldı
 
15. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI
 
“3 KITA BİR DENİZ”
 
10-11-12 Nisan 2012 günleri gerçekleşen 15. Avrasya Ekonomi Zirvesi;
katılımcılarının kaleme aldıkları ortak düşünce, görüş ve taleplerinden oluşan nihai sonuç bildirgesi Marmara Grubu Vakfı tarafından yayınlandı.
 
 
         - 50 ülkenin bir araya gelmesi ile gerçekleşen 15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Arnavutluk, Karadağ, Özerk Gagavuzya Bölgesi ve Makedonya Cumhurbaşkanı düzeyinde katıldı. Gene 9 eski Cumhurbaşkanı ile 1 Meclis Başkanı, 1 Başbakan, 30 Bakan ve 275 yüksek düzeyde yabancı katılımcının Zirve’de hazır bulunması, Zirve katılımcıları tarafından önemli bir katılım ölçüsü olarak kabul edildi.
 
         -15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin ilk defa İstanbul’un dışında İzmir Ticaret Odası ile birlikte İzmir’de yapılan yüksek katılımlı bir toplantı ile nihayete erdirilmiş olması da katılımcılar tarafından büyük bir başarı olarak nitelendirildi.
 
         - 15. Avrasya Ekonomi Zirvesi Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ve UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova’nın özel mesajlarıyla açıldı.  
 
         -Çin Halk Cumhuriyeti’nin Meclis Başkan Vekili ve 1 Bakan’dan oluşan kalabalık bir heyet ile 15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne iştirak etmesi de büyük bir memnuniyet yarattı.
 
         -15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Marmara Grubu Vakfı’nın uluslararası arenada sahip olduğu yer, gördüğü kabul ve tanınırlığı gündeme getirildi.
 
         -İZTO Başkanı ile birlikte İzmir’de Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin Bronz Yılı’nı idrak etmesini; katılımcılar, Marmara Grubu Vakfı’nın olmazı olur kılan projelere imza atmasının yeni bir örneği olarak değerlendirdiler.     
 
         -Marmara Grubu Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının gelişmiş demokrasilerin “vazgeçilmezi” olan platformlar olduğu, zemin ve tartışma ortamı ile bir uygarlık özelliği taşıdığı ifade edildi. Bu zeminlerin düzgün zeminler olduğu ve herkesin istediğini korkusuz, endişesiz dile getirdiği platformlar olduğu ayrıca vurgulandı. Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin bu alanda; insanların kendilerini, ülkelerini ve dünya sorunlarını özgürce tartışabildikleri bir iletişim platformu olduğu da katılımcılar tarafından özellikle belirtildi.
 
         -Zirve’de söz alan konuşmacılar tarihi düşmanlıkları, çatışmaları bir tarafa bırakarak ülkeler arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesini ve dostlukların da pekiştirilmesini de istediler.
 
         -Toplantıya katılan konuşmacılar işbirliği, dayanışma içinde olunmazsa, politikalar koordine edilmezse yarın değişen güç dengelerinin içinde herkes bir tarafa doğru çekmeye kalkarsa dünya’nın ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabileceğini gündeme getirdiler.
 
         -Enerji güvenliği’nden küresel finans krizine, uluslar arası şirketlerin davranışından terörizme, temiz su talebinden medeniyetler çatışmasına kadar birçok konuda beraber çalışmanın gerektiği vurgulandı.
 
         -Günün en önemli birinci temel meselesinin gelir dağılımı ve işsizliğin oranı olduğu ortak kanat olarak oluştu.
 
         -Ekonomik gelişme için bölgedeki bütün ülkelerin katılım ve katkısı ile kara yolu ve tren yolu bağlantıları kurarak tarihi İpek Yolu’nun mutlaka yeniden canlandırılması gündeme getirildi.
 
         -Enerji stratejilerinde yenilenebilir enerjinin, enerji portföylerin yerinin yüzde otuzlara yükseltilmesi ve nükleer enerjinin, enerji portföy yerinin de yüzde beşleri aşması öngörüldü.  
        
         -Yönetim, Kadın ve Gelecek forumu oturumunda ise, ulusal ve uluslararası işkadınları deneyimlerinden yolu çıkarak görüşlerini anlattılar. Siyasette yer alan aktüel Milletvekili ve Kadın Bakanlar parlamento içinde siyaset üstü ortak bir görüş oluşturmanın güçlükleriyle uluslar arası anlaşmaların uygulama endeksleri hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.
 
         -First Lady’ler oturumunda, eşlerinin yanında, sahip oldukları statü ve gücü kadının güçlenmesinde etkin olarak nasıl kullandıklarını kendi ülkelerinden örnekler vererek anlattılar.
 
- Sürdürülebilir kalkınma ve barış için bölge ülkeleriyle sosyal, ekonomik ve politik iş birliklerini güçlendirmek, teşvik etmek, katkıda bulunmak amacıyla yarını arayışlar toplantılarının devam etmesine karar verildi.
 
- Yerel değerlerimizin yanında Avrupa Birliği değerlerinin de halkımız tarafından paylaşılmasını teşvik edecek yerel projelerin uygulanması temenni edildi.
 
- Türkiye ve bölge ülkelerinin kadın yöneticileri arasında network ağının genişletilmesi istendi. Siyaset sisteminin kadın erkek eşitlik politikalarını gerçekleştirilecek yapı ve işleyişe dönüştürülmesi amacıyla Marmara Grubu Vakfı Kadın İş Dünyası’nın parlamentoda yapılan çalışmaları takibinde, gerektiğinde ortak görüş oluşturup birlikte kampanyalar yürütülmesindeki başarısı vurgulandı.
   
         -Kültürlerarası Diyalog oturumunda Barış kültürünün yeni ve yenileyici bir süreç olması ve bunun için herkesin üzerine düşeni yapmasının gelecek nesillere olan borcumuz olduğu vurgulandı.
 
         -Küresel camianın medeniyetler arasında diyalog oluşturması için Marmara Grubu Vakfı’nın ortaya koyduğu çalışmalar takdirle anıldı.
 
         -Dinlerarasında hoşgörüsüzlüğü gidermek için Marmara Grubu Vakfı’nın ortaya koyduğu alternatiflerin değişik taraflar arasındaki farkları gidererek bir noktada buluşturmasına herkesin destek vermesi istendi. Marmara Grubu Vakfı’nın saygı ve anlayışla ortaya koyduğu diyalog çalışmaları övgü ile karşılandı.
          
         -Bıkmadan, usanmadan, azimle, itina ve sebatla, durup dinlenmeden, umutsuzluğa düşmeden, yeise kapılmadan diyalog dendi. Dinin bir kurum olarak farklı toplumların birbirinden ayrışmasına yol açacak bir unsur olmadığı, tam tersine dinin dünyada en güçlü, en yaygın ve en egemen dinamiklerden biri olmaya devam ettiği; dinin ve inancın hakim olduğu toplumların giderek insanların daha çok ilgisini çektiği, uluslararası ilişkilerde ve küresel politikalarda odak noktası olmaya devam ettiği, sosyal değerleri doğrudan ve devlet politikalarını da dolaylı olarak etkileyen çok önemli bir unsur olduğu gerçeğinin gözden kaçırılmaması gerektiği belirtildi.
 
         -İzmir’de gerçekleşen toplantılarda ise, böylesine uluslararası çaplı bir toplantının İzmir’e taşınması konusundaki görüşün isabetliliği vurgulanarak, sürekliliği temenni edildi.
 
         -İzmir’de 13 Cumhurbaşkanı, bir Başbakan gerçekleştirdikleri özel oturumda, ortaya koydukları ortak düşüncelerinde İzmiri’in EXPO, EXPO’nun İzmir için özelliğini ve önemini gündeme getirdiler.  
 
         -İzmir Ticaret Odası’nın büyük bir özveri ile gerçekleştirdiği 3 Kıta 1 Deniz toplantısında EXPO 2020 için bütün katılımcılardan tam destek alındı.
 
         -Eşitsizliklere karşı savaşarak, yoksulluğa karşı mücadele edebilmemiz için alt yapıda ortak üretim ve ticarette iş birliğinin yapılmasının önemi vurgulandı. Açlık, yoksulluk ve işsizlik sorunun çözümü için siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğu ve özel sektörün de kendisini güncellemesinin gerektiği ifade edildi.
 
         -Yoksulluğun bir istatistik olarak ele alınması, bir insan hakkı sorunu olarak düşünülmesinin gerektiği ve her insanın bir gururu olduğunu da unutulmamasına dikkat çekildi. Konuşmacı Cumhurbaşkanları, Marmara Grubu Vakfı’nın açlık, yoksulluk ve işsizlik konusunu ele almasının diğer uluslararası toplantılara örnek olması temenni edildi.
 
         - Afrika’nın bu toplantıda yer almasının önemine vurgulandığı ve dünya’nın en aktif sivil toplum örgütlerinden birinin Marmara Grubu Vakfı’nın olduğu katılımcılar tarafından ısrarla gündeme getirildi.  
 
         -2013 yılında gerçekleşecek 16. Avrasya Ekonomi Zirvesi ile ilgili olarak uluslararası bir girişimde bulunulmasına ve bir heyet oluşturularak bugünden 2013 yılının planlanmasına olanak sağlayacak hazırlıklara başlanılmasına karar verildi.